The screen of this device is too small to show the site.

Please view this site on a device with a width of more than 300px.
a-A


Orde van dienst A (Middelburg 1933)

Voor de morgendienst
1. Votum:
Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen (Ps. 124:8)

2. Vrede-/zegengroet:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus
Amen (1Kor. 1:3)
of:
Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde.
Amen (Op. 1:4b, 1:5a)
of:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen

3. Antwoordlied

4. Lezing van de wet des Heren (Ex. 20:2-17 of Deut. 5:6-21)

5. Antwoordlied

6. Lezing van één of meer schriftgedeelten, eventueel afgewisseld door een lied.
In diensten waarin de Catechismus wordt uitgelegd, kan ook een passend gedeelte uit de andere belijdenisgeschriften gelezen worden

7. Gebed (schuldbelijdenis, bede om vergeving en vernieuwing en om verlichting door de Heilige Geest, en voorbeden)

8. Offeranden

9. Middenzang

10. Lezing van de tekst

11. Bediening van het Woord, eventueel gevolgd door een amenlied

12. Dankgebed

13. Slotzang

14. Zegen
De Here zegene u en Hij behoede u;
De Here doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig;
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen (Num. 6:24-26)
of
De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen (2Kor. 13:13)

Het is mogelijk de lezing van de Schrift na het gebed te doen plaatsvinden.
Orde van dienst A (Middelburg 1933)

Voor de middagdienst
1. Votum:
Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen (Ps. 124:8)

2. Vrede-/zegengroet:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus
Amen (1Kor. 1:3)
of:
Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde.
Amen (Op. 1:4b, 1:5a)
of:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen

3. Antwoordlied

4. Belijdenis van het geloof: de Apostolische Geloofsbelijdenis, eventueel gevolgd door een lied

5. Lezing van één of meer schriftgedeelten, eventueel afgewisseld door een lied.
In diensten waarin de Catechismus wordt uitgelegd, kan ook een passend gedeelte uit de andere belijdenisgeschriften gelezen worden

6. Gebed (bede voor de opening van het Woord, en voorbeden)

7. Offeranden

8. Middenzang

9. Lezing van de tekst

10. Bediening van het Woord, eventueel gevolgd door een amenlied

11. Dankgebed

12. Slotzang

13. Zegen
De Here zegene u en Hij behoede u;
De Here doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig;
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen (Num. 6:24-26)
of
De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen (2Kor. 13:13)

Het is mogelijk de lezing van de Schrift na het gebed te doen plaatsvinden.
Orde van dienst B (Kampen 1975)

Voor de morgendienst
1. Votum:
Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen (Ps. 124:8)

2. Vrede-/zegengroet:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus
Amen (1Kor. 1:3)
of:
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Here.
Amen (1Tim. 1:2b)
of
Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde.
Amen (Op. 1:4b, 1:5a)
of:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen

3. Antwoordlied

4. Lezing van de wet (Ex. 20:2-17 of Deut. 5:6-21)

5. Antwoordlied

6. Schuldbelijdenis en bede om de vergeving en vernieuwing en om verlichting door de Heilige Geest

7. Lezing van één of meer schriftgedeelten, eventueel afgewisseld door een lied.
In diensten waarin de Catechismus wordt uitgelegd, kan ook een passend gedeelte uit de andere belijdenisgeschriften gelezen worden

8. Lezing van de tekst

9. Prediking

10. Amenlied

11. Bediening van de doop (eventueel)

12. Dankzegging en voorbede

13. Offeranden

14. Viering van het avondmaal (eventueel)

15. Slotzang

16. Zegen
De Here zegene u en Hij behoede u;
De Here doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig;
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen (Num. 6:24-26)
of
De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen (2Kor. 13:13)

In bijzondere gevallen kan de doop worden bediend onmiddellijk na de vrede-/zegengroet en het daarop volgende antwoordlied.
Orde van dienst B (Kampen 1975)

Voor de middagdienst
1. Votum:
Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen (Ps. 124:8)

2. Vrede-/zegengroet:
Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde.
Amen (Op. 1:4b, 1:5a)
of
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus
Amen (1Kor. 1:3)
of
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Here.
Amen (1Tim. 1:2b)

3. Antwoordlied

4. Gebed voor de opening van het Woord

5. Lezing van één of meer schriftgedeelten, eventueel afgewisseld door een lied.
In diensten waarin de Catechismus wordt uitgelegd, kan ook een passend gedeelte uit de andere belijdenisgeschriften gelezen worden

6. Lezing van de tekst

7. Bediening van het Woord

8. Belijdenis van het geloof
a. de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea, eventueel gevolgd door een lied
of:
b. gezongen, volgens één van de aanvaarde melodieën

9. Bediening van de doop (eventueel)

10. Dankzegging en voorbede

11. Offeranden

12. Viering van het avondmaal (eventueel)

13. Slotzang

14. Zegen
De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen (2Kor. 13:13)
of
De Here zegene u en Hij behoede u;
De Here doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig;
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen (Num. 6:24-26)

In bijzondere gevallen kan de doop worden bediend onmiddellijk na de vrede-/zegengroet en het daarop volgende antwoordlied.
Evenzo kan de viering van het avondmaal na dat antwoordlied plaatsvinden.